Miljöpolicy

För en grönare framtid

Vårt miljöarbete

Kontorsmiljö AB miljöpolicy bygger på en stark övertygelse att vi tillsammans med våra leverantörer alltid strävar till att minimera miljöpåverkan. Kontorsmiljö AB strävar efter att produkterna vi erbjuder alltid är tillverkade i material av högsta kvalitet. Produkterna skall tillverkas i stora volymer för största möjliga effektivitet med mål att minimera spillmaterial och energiförbrukning. När det kommer till produktutveckling måste hållbarhetstänkande och en bärkraftig resursanvändning alltid ligga i fokus.

  • Kontorsmiljö AB skall arbeta med kontinuerliga förbättringar i samtliga led.
  • Att göra saker rätt från början är avgörande för såväl miljö som kostnader varför våra produkter alltid skall möta kundens krav på kvalitet och teknisk livslängd.
  • Att systematiskt arbeta med att reducera och eliminera användningen av farliga substanser.
  • Att kontinuerligt öka kunskapen hos anställda om miljöarbetet och vikten av att ständigt reducera material och energi i produkter och processer.
  • Att förbättra kundens kunskap om produkter och användning och därmed minimera fel vid leverans.
  • Att våra produkter skall vara enkla att återvinna samt bygga på tanken med återanvändning.
  • Att på samtliga verksamhetsställen följa lagar och förordningar.
  • Vi ställer krav och hjälper våra leverantörer i miljöarbetet.

Vi strävar efter lägsta möjliga resursförbrukning vid val av transporter